follow url  

follow link click dejting hipster henvendelser engelsk the leader of bainry option Етапи статистичного аналізу даних

go here

 

 

 

follow Вибір методу для вирішення задачі

click here про порівняння параметрів розподілу вибірок

http://vitm.com/bYEgEw-5l6b0Wi8f7D6j6_5M1L5v 3895 Формулювання задачі з прикладної точки зору

follow Формулювання задачі з статистичної точки зору

source url Додаткові умови

source url Застосовуваний метод

Порівняння показників контрольної та експериментальної вибірок

Перевірка гіпотези про рівність середніх (центрів розподілу) в двох незалежних вибірках

Нормальний закон розподілу

Дисперсії вибірок рівні

t-критерій (Стьюдента) при рівних дисперсіях

Дисперсії вибірок не рівні

t-критерій (Стьюдента) при не рівних дисперсіях

Без припущення про дисперсії (але при однакових розмірах вибірок

t-критерій (Стьюдента) без припущення про дисперсії

Закон розподілу відрізняється від нормального, або дані вимірюються по дискретній шкалі

Дисперсії вибірок рівні

Манна - Уітні (U-критерій Уілкок-сона - Манна - Уітні)

Без припущення про дисперсії

Двовибірковий Уілкоксона, медіанний

Порівняння показників вибірки до і після експерименту

Перевірка гіпотези про рівність середніх в двох залежних вибірках

Нормальний закон розподілу

t-критерій (Стьюдента) для зв’язаних вибірок

Закон розподілу відрізняється від нормального, або дані вимірюються по дискретній шкалі

Знаковий, одновибірковий критерій Уілкоксона

Чи можна вважати, що середнє значення показника рівне деякому номінальному?

Перевірка гіпотези про рівність середнього константі

Нормальний закон розподілу

t-критерій (Стьюдента)

Закон розподілу відрізняється від нормального, або дані вимірюються по дискретній шкалі

Гупта, знаковий

Порівняння розсіювання показників в двох вибірках

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій (про приналежність дисперсій одній генеральній сукупності)

Нормальний закон розподілу

F-критерій (Фішера)

Закон розподілу відрізняється від нормального, або дані вимірюються по дискретній шкалі

Зігеля - Тьюкі, Мозеса

Чи можна вважати, що в кількох вибірках має місце одне і те ж значення показника?

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій (про приналежність дисперсій одній генеральній сукупності)

Нормальний закон розподілу

G-критерій (Кохрена) при рівних розмірах вибірок, Бартлета

Закон розподілу відрізняється від нормального, або дані вимірюються по дискретній шкалі

Фрідмана

Чи можна вважати, що в кількох вибірках має місце одне і те ж значення розсіювання показника?

Перевірка гіпотези про рівність середніх (про приналежність середніх одній генеральній сукупності)

Нормальний закон розподілу

Шеффе, Діксона, дисперсійний аналіз, LSD

Закон розподілу відрізняється від нормального, або дані вимірюються по дискретній шкалі

Краскела - Уолліса, медіанний, рангових сум Фрідмана