forex management courses in pune Перевірка follow відповідності нормальному закону розподілу.

 

Для використання T-критерія Стьюдента в першу чергу необхідно перевірити вибірку have a peek at these guys на нормальний закон розподілу

Спочатку перевіримо візуальними методами.

Побудуємо гістограму для змінної Ефективність. Для цього виберемо з меню пункт binary options expiry times Graphs Get Tastylia (Tadalafil Oral Strips) to buy /2 ig binäre optionen mindesteinzahlung D Bonuses Histograms.

На вкладці regulation option binaire Advanced вкажемо Fittype= http://www.vickerstaffphotography.co.uk/?pariwko=K%C3%B6p-Strattera-p%C3%A5-n%C3%A4tet-Goteborg-%28G%C3%B6teborg%29-%28Landvetter%29&9ea=13 Normal та виберемо змінну - Ефективність.

 

 

Отримаємо:

 

 

Як видно з рисунка гіпотеза про нормальний закон розподілу не підтверджується.

Побудуємо достовірний графік. Для цього у пункті меню strategie opzioni binarie breve termine Graphs виберемо here Input Data Graphs -> Probability Plot -> Normal Probability.

 

 

Аналогічно бачимо, що дані не підпорядковуються нормальному закону розподілу, оскільки досліджувані значення на графіку (що відкладаються по осі X) розкидані. Якщо б дані були  розподілені нормально, то всі значення потрапили б на пряму червону лінію.

 

 

Тепер перевіримо дані на нормальність за допомогою описової статистики enter site Descriptive http://ces.fi/?piskodrom=bin%C3%A4re-optionen-schweiz-steuern&666=47 Statistics для змінної Ефективність.

 

 

На вкладці http://abrahan-pipe.com/?mimi=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8&caf=83 Advanced поставимо галочки в полях http://svahn.it/?rest_route=/oembed/1.0/embed Skewness (Асиметрія) http://gorsk.org.pl/?kines=opcje-binarne-bz-wbk , Std. err., Skewness (Cтандартна помилка асиметрії) http://www.ecoshelta.com/?kampys=opzioni-binarie-videolive&dac=cf , Kurtosis (Ексцес) і Std. err., Kurtosis (Стандартна помилка ексцесу).

 

 

Далі натискаємо кнопку Summary  та отримуємо наступні дані:

 

 

Далі порівнюємо значення SkewnessтаStd. err., Skewness; KurtosisтаStd. err., Kurtosis. Для закону нормального розподілу повинні виконуватись одночасно дві умови:

Skewness<Std. err., Skewness

Kurtosis<Std. err., Kurtosis

Як бачимо, значення, які ми отримали, не задовольняють жодної з умов.

 

Висновок.  Розподіл даної вибірки  відрізняється від нормального закону розподілу,  тому ми не можемо застосовувати T-критерій Стьюдента для даної вибірки.

 

Методична вказівка розроблена
відділом системних статистичних доліджень.