Визначенням середньої арифметичної величини (М) та похибки середньої арифметичної величини (m).

Для знаходження значень M, m натисніть: Statistics > Basic Statistics > Descriptive statistics > OK:

 

 

Далі оберіть вкладку Advanced та відмітьте галочками пункти Mean(середнє) і Std. err. ofmean(стандартне відхилення середнього), натисніть Summary:

 

 

Оберіть діні> натисныть OK:

 

 

Результат :

 

 

 

 

Методична вказівка розроблена
відділом системних статистичних доліджень.