На відділ системних статистичних досліджень, згідно "Положення про відділ системних статистичних досліджень Університету", покладаються такі основні завдання щодо підтримки виконання науково-дослідних та дисертаційних робіт:

  1) встановлення достовірних змін у зміні певного показника;

  2) встановлення відповідності закону розподілу певного фізіологічного показника нормальному;

  3) визначення залежностей (кореляції) між певними фізіологічними показниками;

  4) прогнозування значень певних фізіологічних показників на основі вибірок;

  5) підтримка прийняття рішення про вибір оптимальної методики лікування в задачах доказової медицини;

  6) побудова математичних моделей фізіологічних процесів і явищ на основі статистичних даних.


Дані завдання відділ системних статистичних досліджень виконує використовуючи відповідне ліцензійне програмне забезпечення.